LikeJeWijk

Het WijkPlatform

Wij hebben een passie voor het verbinden en activeren van mensen. Het WijkPlatform is ontstaan vanuit trots, enthousiasme, de behoefte te verbinden (op wijkniveau) en een ‘niet-lullen-maar-poetsen’ houding. We zijn altijd positief en voortdurend op zoek naar manieren om dingen beter te doen. Allemaal met één doel: De kwaliteit van het leven in de wijk te verbeteren door het stimuleren van participatie met positiviteit, aandacht en betrokkenheid.

Visie

Onze visie is om een beter dagelijks leven in de wijk te creëren voor zoveel mogelijk mensen, voor bewoners, maar ook voor onze partners en hun medewerkers, evenals voor de mensen die bij LikeJeWijk werken.

Deze visie gaat verder dan het aanbieden en onderhouden van een WijkPlatform. We willen dat ons bedrijf een positieve impact heeft op de wereld van de wijken waar het WijkPlatform geactiveerd is, tot de manier waarop onze partners door ons hun doelgroepen anders (effectiever) leren benaderen. Allemaal met één doel: De kwaliteit van het leven in de (je) wijk te verbeteren door het stimuleren van participatie met positiviteit, aandacht en betrokkenheid.

Door onze visie te delen en op te komen voor waar we in geloven, kunnen we deel uitmaken van een positieve verandering in de samenleving.

Missie

Onze visie vertelt het verhaal waarom we bestaan. Onze missie legt uit wat we willen bereiken. En voor iedereen die werkt met ons WijkPlatform, ligt de gedachte achter onze missie best voor de hand: “Een goed ontworpen, zo volledig mogelijk en gebruiksvriendelijk WijkPlatform bieden, dat in principe door alle (wijk)bewoners, partners en andere belanghebbenden in te zetten is als middel om te verbinden en activeren, maar ook om trots en leefgenot in de wijk te vergroten en verankeren.” 

 

Belangrijk onderdeel van deze missie is: “Het (helpen) opzetten van aan het WijkPlatform verbonden Like Je Wijk Punten, waar Wijkreporters, Wijkredactie en een Wijktechnische-dienst werkzaam zijn. Deze draaien op de kracht van (vrijwillige) bewoners, studenten en andere wijkverbinders die het WijkPlatform zo volledig mogelijk ondersteunen en monitoren.”

IDEËLE DOELSTELLINGEN

LikeJeWijk biedt IEDEREEN een kans.
Wij werken op basis van normen, waarden, fatsoen en respect voor elkaar. Los van religie en politiek, met veel warmte, liefde, barmhartigheid en verdraagzaamheid. Dit zie je terug in de berichtgeving op ons platform, maar ook in de structuur binnen de Wijkpersbureaus en de programma’s van de LikeJeWijk Academy.

Geschiedenis in het kort

Eind 2012 had Beverwaarder en Rotterdammer, Ronald Schouten een missie om zijn stad een stukje ‘gerser’ te maken. Mooier, leuker maar vooral positiever. Hij verruilde zijn baan als uitgever en social- en crossmediastrateeg bij een groot Rotterdams bureau voor een nieuwe onvoorspelbare toekomst. De gemeente Rotterdam was op dat moment in het gebied IJsselmonde, zoekende naar de juiste methode om beter te communiceren met de wijk, onder andere via nieuwe media. De wijkindex toonde daarnaast een dalend veiligheidscijfer. Dit kwam naar voren uit een onderzoek waarbij de objectieve cijfers en de subjectieve veiligheidsbeleving zijn betrokken.

 

Ronald heeft een half jaar desk- en fieldresearch gedaan. Dat was het startpunt voor LikeJeWijk. Zijn belangrijkste referentiekader was hij zelf. Als ‘jongen van zuid’ groeide hij op in een buitenwijk van Rotterdam met alle voor- en nadelen en vooral vooroordelen. LikeJeWijk groeide van bewonersinitiatief in 2013 naar startup en grow-up. Nu ‘liken’ ruim 30.000 Rotterdammers LikeJeWijk op Facebook, Twitter, YouTube en Instagram in totaal in 7 Rotterdamse wijken. En allemaal doordat we met passie en innovatie wijkinformatie die Rotterdammers verder helpt, snel en leuk beschikbaar maken.

Groeien Is Veranderen.

Wij willen tegemoet komen aan de groeiende vraag naar een LikeJeWijk Buurtplatform door verschillende partijen. Wij willen ook de ontwikkeling tot kenniscentrum en expert-partner realiseren. Daarnaast is het van belang om de van financiële stabiliteit van LikeJeWijk te borgen. Dit vereist de doorontwikkeling van LikeJeWijk naar een nieuwe vorm. In dit proces neemt LikeJeWijk de diverse vragen en wensen mee, maar ook de door de jaren heen vergaarde kennis over wat werkt en wat niet. Dat heeft tot gevolg dat een aantal uitvoerende werkzaamheden moet worden achtergelaten, en dat bestaande gereedschappen, methoden en visies moeten worden (her)ontwikkeld.

Scroll naar top