LikejeWijk 2024

LikeJeWijk wil binnen vier jaar een goed ontworpen, zo volledig mogelijk en gebruiksvriendelijk WijkPlatform bieden, dat in principe door alle (wijk)bewoners, partners en andere belanghebbenden in te zetten is als middel om te verbinden en activeren, maar ook om trots en leefgenot in de wijk te vergroten en verankeren. 

Ter ondersteuning van dit platform willen wij aan het WijkPlatform verbonden LikeJeWijk Punten, Wijkreporters, Wijkredactie en een Wijktechnischedienst realiseren. Deze draaien op de kracht van vrijwilligers, bewoners, studenten en andere wijkverbinders die het WijkPlatform zo volledig mogelijk ondersteunen en monitoren. 

Daarnaast wil LikeJeWijk door middel van de LikeJeWijk Academy actief inzetten op kennisoverdracht, onderzoek, pilots en leertrajecten. Dit in samenwerking met onderwijs, maatschappelijke diensten en organisaties. 

Deze zijn alle ondersteunend aan het overkoepelend doel: de kwaliteit van het leven in de (je) wijk te verbeteren door het stimuleren van participatie met positiviteit, aandacht en betrokkenheid. Om dit te realiseren heeft LikeJeWijk een projectplan opgesteld, met de titel; ‘LikeJeWijk 2024 – In 2024 vierentwintig uur per dag, overal beschikbaar’.

Positief, Aandachtig, Betrokken Dat is LikeJeWijk 2024

LikejeWijk Ontwikkelt

Zes jaar na haar start is LikeJeWijk uitgegroeid tot een bedrijf met een team van 2 vaste medewerkers en een aantal toegewijde zzp-ers. Er is een grote hoeveelheid kennis vergaard en gedeeld in de afgelopen jaren. LikeJeWijk staat stevig in de wijken waar het Buurtplatform actief is. Het netwerk groeit nog steeds, de bestaande banden worden onderhouden en gekoesterd. 

Het afgelopen jaar krijgt LikeJeWijk steeds vaker het verzoek om in een nieuwe wijk te starten. Niet alleen binnen, maar ook buiten Rotterdam. Die vraag komt van individuele wijkbewoners, maar ook van andere belanghebbenden in een wijk, als zorgaanbieders, huizen van de wijk, speeltuinen en bewonersorganisaties. De huidige (financiële) structuur van LikeJeWijk staat het niet toe snel en flexibel op een dergelijke aanvraag te reageren. 

LikeJeWijk is ook steeds meer aan het bouwen aan haar positie als kennisbank en coach op het gebied van participatiebevordering, community management en crossmediale communicatie. Dit heeft geresulteerd in het geven van verschillende nationale en internationale workshops en lezingen. LikeJeWijk verkent de mogelijkheden om als case-study en kennisbank te fungeren. 

Al deze ontwikkelingen hebben geresulteerd in het kritisch kijken naar LikeJeWijk en het onderzoeken van de weg naar een nieuwe, verbeterde vorm van werken, inrichten en onderhouden. LikeJeWijk wil zich loskoppelen van de stad Rotterdam, zonder de kenmerkende Rotterdamse mentaliteit te verliezen, met als doel LikeJeWijk tot een platform en kennis- en expertisecentrum te ontwikkelen dat voor iedere wijk, ongeacht stad, land of zelfs continent beschikbaar is.

Scroll naar top