PRIVACY BELEID

Privacyverklaring

Binnen onze organisatie (Like Je Wijk) verwerken wij persoonsgegevens en daarom willen wij u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement vindt u het antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de controle en uitvoering van dit beleid is Like Je Wijk.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer deze gegevens naar u herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van personen die zich aanmelden voor de toegang tot het projectplan op onze website.

Met welk doel verwerken jullie mijn persoonsgegevens?

Ons doel is om de informatie uit het projectplan zorgvuldig te ontsluiten aan hen die daar belang bij hebben, door deze personen toegang te geven tot het besloten gedeelte van onze website.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij sturen u inloggegevens voor het ontsluiten van het besloten gedeelte van onze website. Met behulp van uw gegevens kunnen we u identificeren en contact met u opnemen indien hier een goede reden voor is.  Wij gebruiken uw naam, telefoonnummer en e-mailadres hiervoor. Ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Wilt u dat niet? Dan kunt u zich altijd hiervoor afmelden.

Verwerken jullie ook bijzondere persoonsgegevens?

Nee, wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn extra gevoelige gegevens, bijvoorbeeld BSN nummer, over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras of religie. Deze gegevens verwerken wij dus niet.

Delen of verkopen jullie mijn gegevens met andere organisaties?

Nee, verkopen dat doen we sowieso niet, delen zou kunnen mits u daar zelf nadrukkelijk mee hebt ingestemd. Om onduidelijkheden te voorkomen zal dit dan altijd schriftelijk overeengekomen worden.

Hoe gaan jullie met mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Wij doen ons uiterste best om uw gegevens veilig te verwerken, met als doel om ongeautoriseerde toegang tot gegevens of bekendmaking van gegevens te voorkomen, de accuraatheid van gegevens te behouden, en het juiste gebruik van gegevens zeker te stellen. Hiervoor hebben wij fysieke, elektronische en organisatorische beheersmaatregelen getroffen om de informatie die wij online verzamelen te beschermen en beveiligen, zoals versleuteling van het dataverkeer, een streng wachtwoordbeleid en logging van activiteiten.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Binnen onze organisatie hebben daartoe aangewezen medewerkers toegang tot persoonsgegevens. Met deze personen is een geheimhoudingsovereenkomst afgesloten.

Gebruiken jullie gegevens voor een ander doel dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren?

Nee, dat doen we niet.

Wat is mijn eigen verantwoordelijkheid?

Wanneer u onze website gebruikt om het projectplan te ontsluiten ben je hier zelf ook medeverantwoordelijk voor. We verwachten van u dat u zich aan de algemeen geldende fatsoensnormen houdt. Iedereen die hieraan niet voldoet wordt verwijderd.  

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door ons kunt u contact opnemen via info@likejewijk.nl

Wijzigingen privacybeleid

Dit is versie 1 van ons privacybeleid. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

 

Scroll naar top