LikejeWijk

Vandaag

LikeJeWijk is een WijkPlatform dat zich richt op de positieve ontwikkelingen in zeven Rotterdamse wijken. Dit wordt met veel enthousiasme, kennis en ambitie gedaan.

Met crossmediale communicatie verbindt LikeJeWijk de bewoners met elkaar. Door gebiedsgericht te bouwen aan een groot bereik en een sterk netwerk via;

  • de wijkwebsites
  • de daaraan gekoppelde facebook pagina’s
  • Twitter en Instagram accounts

is LikeJeWijk een onmisbaar communicatiemiddel voor bewoners, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden in de wijken.

LikeJeWijk heeft vandaag als doel participatie te realiseren door wijkinformatie helder, simpel en snel in de wijk beschikbaar te maken. Dit doen wij met innovatieve mediamethodieken, systemen en contentstrategieën in co-creatie met bewoners, wijkorganisaties en andere belanghebbenden in de wijk. Met Rotterdammers, voor Rotterdammers. Wij bieden onafhankelijke informatie over alle activiteiten, dienstverlening, hulpvragen en mogelijkheden in de buurt. Wij inspireren wijk en gebied tot participatie. Het zijn de bewoners en belanghebbenden in de wijk die via het WijkPlatform van LikeJeWijk elkaar informatief en positief kunnen enthousiasmeren en activeren. Het WijkPlatform bestaat uit een wijkwebsite, een mobiele app, aan de wijkwebsite gekoppelde social media, buurtborden en een wijkkrant. Zo verbinden wij bewoners in de wijk met elkaar. Wij zijn overtuigd van de effectiviteit van een wijkgerichte aanpak.

Rotterdammers die vooruit willen, krijgen zo een podium. Deze zichtbaarheid brengt andere bewoners in beweging. Wij leren iedereen te werken met het LikeJeWijk WijkPlatform met als doel het makkelijker te maken om positieve informatie snel, simpel en doelgericht in de buurt te verspreiden.

HET BEREIK VAN LIKEJEWIJK

Het bereik van LikeJeWijk en het daaruit voortvloeiende effect is goed meetbaar. Wij zetten diverse middelen in om de wijkbewoners en andere belanghebbenden te bereiken in. Het aantal ‘volgers’ en actieve deelnemers groeit dagelijks. En die stijging zetten wij graag voort.

Scroll naar top